1.Przyporządkuj do władców rzymskich wydarzenia ( informacje ) do jednego władcy może pasować więcej niż jedno wydarzenie 1.1 Klaudiusz …. 1.2 Trajan 1.3 Oktawian August 1.4 Hadrian A….

Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.

Pytanie brzmi: 1.Przyporządkuj do władców rzymskich wydarzenia ( informacje ) do jednego władcy może pasować więcej niż jedno wydarzenie 1.1 Klaudiusz …. 1.2 Trajan 1.3 Oktawian August 1.4 Hadrian A….

1.Przyporządkuj do władców rzymskich wydarzenia ( informacje ) do jednego władcy może pasować więcej niż jedno wydarzenie 1.1 Klaudiusz …. 1.2 Trajan 1.3 Oktawian August 1.4 Hadrian A….

DYSKUSJA I ODPOWIEDZI

Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania 1.Przyporządkuj do władców rzymskich wydarzenia ( informacje ) do jednego władcy może pasować więcej niż jedno wydarzenie 1.1 Klaudiusz …. 1.2 Trajan 1.3 Oktawian August 1.4 Hadrian A…. poniżej. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.

Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "1.Przyporządkuj do władców rzymskich wydarzenia ( informacje ) do jednego władcy może pasować więcej niż jedno wydarzenie 1.1 Klaudiusz …. 1.2 Trajan 1.3 Oktawian August 1.4 Hadrian A….". Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.

Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania 1.Przyporządkuj do władców rzymskich wydarzenia ( informacje ) do jednego władcy może pasować więcej niż jedno wydarzenie 1.1 Klaudiusz …. 1.2 Trajan 1.3 Oktawian August 1.4 Hadrian A…., Pomogłeś studenci uzyskać odpowiedź mu potrzebne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *