Warunki Korzystania

Twój dostęp i wykorzystanie, Web KLASAONLINE.COM podlega Warunki użytkowania i obowiązującym prawem i przepisami. Przystępując do korzystania z internetu KLASAONLINE.COM akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń, Warunki korzystania i zgadzasz się przez nich.

Zachęcamy powiedzieć, co masz na myśli, ale nie pisać obraźliwe treści. Obejmuje to nie tylko oczywiste, takich jak oszczerstwa etnicznych, osobiste zniewagi, nieprzyzwoitości, itp .. Bądź sobą, ale zrobić to z godnością, bo mamy prawo i wolność do edycji, wycofania lub usuwania komentarzy, które uznają za nieodpowiednie.

Zabrania się korzystania z KLASAONLINE.COM internetową do reklamowania, wykonywania lub promować ofert komercyjnych dla towarów i / lub usług terntentu, inne niż te oferowane przez KLASAONLINE.COM.

Przez zamieszczenie na tej stronie, zostaw KLASAONLINE.COM niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie, publikować, powielać i publikować swoje komentarze bez ograniczeń we wszystkich mediach na całym świecie, na zawsze, na dowolny cel. Obejmuje to, między innymi, prawo do tworzenia dzieł pochodnych, i używać, treści zamieszczonych na KLASAONLINE.COM internetowej rozwijać, promować, dystrybuować i sprzedawać swoje produkty i usługi KLASAONLINE.COM.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszelkie treści, które piszesz to oryginalna praca, w której nie jesteś właścicielem praw autorskich, lub zostały przyznane uprawnienia do używania i nie naruszają znaku towarowego, prawa autorskie, zarejestrowane lub osoby trzecie prawa własności intelektualnej.

Proszę podłączyć poprzez hiperłącza do tej strony, jeśli zobaczysz coś ciekawego i istotne. Jeśli nie podano inaczej, korzystanie z treści na tej stronie jest licencjonowana na podstawie KLASAONLINE.COM i nie daje prawa do używania nazwy handlowej KLASAONLINE.COM żadnego, znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazw domen i innych charakterystycznych cech marki bez naszej zgody Jeśli nie musi być jednoznacznie określone.

W użytkowania internetowej KLASAONLINE.COM, zgadzasz się, aby zapewnić pełne i dokładne informacje o sobie, jak poproszony przez naszego formularza rejestracyjnego. Mamy prawo do zawieszenia lub zakończenia swoje prawo do zamieszczania, jeśli uważamy, że podane informacje są nieprawdziwe lub niekompletne. Wszelkie dane osobowe uzyskane od użytkownika zgodnie z naszą Polityka prywatności KLASAONLINE.COM.
KLASAONLINE.COM żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, lub zakłada prawnej odpowiedzialnosci za dokładność, kompletność i przydatność treści zamieszczonych tutaj.

Odniesienia do konkretnych komercyjnego produktu, procesu lub usługi według nazwy handlowej, znaku towarowego, producenta, lub w inny sposób, niekoniecznie stanowią lub oznacza poparcia i zalecenie KLASAONLINE.COM. Wszystkie opiniami autorów wyrażone w niniejszym dokumencie należą do samych autorów i nie muszą odzwierciedlać politykę KLASAONLINE.COM.

ZGADZASZ SIĘ, ŻE KLASAONLINE.COM i spółki powiązane, jej podmioty stowarzyszone, AUTOR NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, INSIDENTIAL, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB SZKODY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA STRATY (nawet jeśli zostali poinformowani o MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD) , WYNIKAJĄCE Z LUB W WYNIKU KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ KLASAONLINE.COM.

Warunki korzystania z serwisu Wykorzystanie KLASAONLINE.COM będzie prawu kraju. Zgadzasz się, że sądy się w tym kraju i służyć ma wyłączną jurysdykcję i nad wszelkie spory wynikające z lub odnoszące się do niniejszych Warunków użytkowania.