Warunki Korzystania

...Twój dostęp i wykorzystanie, Web KLASAONLINE.COM podlega Warunki użytkowania i obowiązującym prawem i przepisami. Przystępując do korzystania z internetu KLASAONLINE.COM akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń, Warunki korzystania i zgadzasz...

Polityka Prywatności

...KLASAONLINE.COM Szanujemy prawo do prywatności. Nasza polityka prywatności jest więc przyjęte zobowiązanie do ochrony praw, co następuje: Udostępnianie informacji nie Wszystkie informacje zebrane są używane tylko przez pracowników i...