Zrzeczenie Się

KLASAONLINE.COM nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności lub kompletności i nie powinny opierać się na wszelkie informacje zawarte tylko w tej stronie.

Mimo dołożenia wszelkich starań, KLASAONLINE.COM nie gwarantuje, że informacje zawarte w tej publikacji nie jest wolny od infekcji przez wirusy komputerowe lub inne zanieczyszczenia.

KLASAONLINE.COM zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i odpowiedzialności (w tym, bez ograniczeń, odpowiedzialności cywilnej z tytułu zaniedbania) za wszystkie koszty, straty, szkody i koszty, które mogą wyniknąć w związku z informacjami, które są niedokładne lub niekompletne, w jakikolwiek sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny.