Co to jest zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa: a) jest to różnica pomiędzy przychodem całkowitym a kosztami całkowitymi b) jest to różnica pomiędzy przychodem marginalnym a kosztem marginalnym …

Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.

Pytanie brzmi: Co to jest zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa: a) jest to różnica pomiędzy przychodem całkowitym a kosztami całkowitymi b) jest to różnica pomiędzy przychodem marginalnym a kosztem marginalnym …

Co to jest zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa: a) jest to różnica pomiędzy przychodem całkowitym a kosztami całkowitymi b) jest to różnica pomiędzy przychodem marginalnym a kosztem marginalnym …

DYSKUSJA I ODPOWIEDZI

Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Co to jest zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa: a) jest to różnica pomiędzy przychodem całkowitym a kosztami całkowitymi b) jest to różnica pomiędzy przychodem marginalnym a kosztem marginalnym … poniżej. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.

Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Co to jest zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa: a) jest to różnica pomiędzy przychodem całkowitym a kosztami całkowitymi b) jest to różnica pomiędzy przychodem marginalnym a kosztem marginalnym …". Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.

Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Co to jest zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa: a) jest to różnica pomiędzy przychodem całkowitym a kosztami całkowitymi b) jest to różnica pomiędzy przychodem marginalnym a kosztem marginalnym …, Pomogłeś studenci uzyskać odpowiedź mu potrzebne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *