Na czym polega elektroliza stopionych soli? Jak będzie wyglądała reakcja CuS04 stopionego na anodzie i katodzie oraz stopionego NaNO3?

Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.

Pytanie brzmi: Na czym polega elektroliza stopionych soli? Jak będzie wyglądała reakcja CuS04 stopionego na anodzie i katodzie oraz stopionego NaNO3?

Na czym polega elektroliza stopionych soli? Jak będzie wyglądała reakcja CuS04 stopionego na anodzie i katodzie oraz stopionego NaNO3?

DYSKUSJA I ODPOWIEDZI

Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Na czym polega elektroliza stopionych soli? Jak będzie wyglądała reakcja CuS04 stopionego na anodzie i katodzie oraz stopionego NaNO3? poniżej. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.

Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Na czym polega elektroliza stopionych soli? Jak będzie wyglądała reakcja CuS04 stopionego na anodzie i katodzie oraz stopionego NaNO3?". Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.

Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Na czym polega elektroliza stopionych soli? Jak będzie wyglądała reakcja CuS04 stopionego na anodzie i katodzie oraz stopionego NaNO3?, Pomogłeś studenci uzyskać odpowiedź mu potrzebne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *