Przeciętny wiek 25 pracowników wylosowanych niezależnie spośród załogi pewnego przedsiębiorstwa wynosił 37,5 roku, a współczynnik zmienności obliczony na podstawie odchylenia standardowego był na…

Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.

Pytanie brzmi: Przeciętny wiek 25 pracowników wylosowanych niezależnie spośród załogi pewnego przedsiębiorstwa wynosił 37,5 roku, a współczynnik zmienności obliczony na podstawie odchylenia standardowego był na…

Przeciętny wiek 25 pracowników wylosowanych niezależnie spośród załogi pewnego przedsiębiorstwa wynosił 37,5 roku, a współczynnik zmienności obliczony na podstawie odchylenia standardowego był na…

DYSKUSJA I ODPOWIEDZI

Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Przeciętny wiek 25 pracowników wylosowanych niezależnie spośród załogi pewnego przedsiębiorstwa wynosił 37,5 roku, a współczynnik zmienności obliczony na podstawie odchylenia standardowego był na… poniżej. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.

Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Przeciętny wiek 25 pracowników wylosowanych niezależnie spośród załogi pewnego przedsiębiorstwa wynosił 37,5 roku, a współczynnik zmienności obliczony na podstawie odchylenia standardowego był na…". Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.

Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Przeciętny wiek 25 pracowników wylosowanych niezależnie spośród załogi pewnego przedsiębiorstwa wynosił 37,5 roku, a współczynnik zmienności obliczony na podstawie odchylenia standardowego był na…, Pomogłeś studenci uzyskać odpowiedź mu potrzebne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *