ANGOL

HEJ MA KTOŚ ROZWIĄZANIA DO ZADAŃ Z PODRĘCZNIKA New Examchallenges student`s book 3 strona 36 zad 1,3,4,5,6 strona 37 zad 1,3,9 strona 38 zadanie 1,2,3,4,5...

ROZPRAWKA

„Władza i zaszczyty, czy demoralizacja i upadek człowieczeństwa?”.Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko odwołując się do fragmentu III cz. Dziadów scena 6

wikta

Z ilu oddziałów składa się muzeum?Czym zajmuje się każde z nich?

polski

Wymień poglądy jakie na temat wpływu telewizji na ludzi miał syn i te ktore przytaczł jego tata. TO PYTANIE DOTYCZY FRAGMENTU KSIĄŻKI „Czy telewizor jest...

polski

Wymień poglądy jakie na temat wpływu telewizji na ludzi miał syn i te ktore przytaczł jego tata. TO PYTANIE DOTYCZY FRAGMENTU KSIĄŻKI „Czy telewizor jest...

SIERGIEJ

CZEMU TEN KTOŚ PISZE PO ANGIELSKU

fd

czy dążenie do stworzenia lepszego świata usprawiedliwia zabijanie ?? odnieś się do fr dżumy oraz makbeta

Complete the sententes.

1. The writer went to Thailand with… 2. People call Bangkok… 3. They went to a Karen village which is in… 4.The Karen people live...

Wos

Wskaż zdanie prawdziwe. A. W Polsce sejm i senat pracują w systemie permanentnym. B. W Polsce sejm i senat pracują w systemie sesyjnym. C. W...

Polski-wesele

Mam zadanie – Czy ostatnia scena Wesela mogłaby być metafora współczesnej Polski ? przedstawia kilka argumentów uzasadniających Wasze opinie … Pomozcie , nie wiem jak...

xD

Write a magazine article (50-100 words) about a charity event. Step 1 Plan Think about a charity event. Who organised it? Which charity was it...

xD

Write a magazine article (50-100 words) about a charity event. Step 1 Plan Think about a charity event. Who organised it? Which charity was it...

polski

1. Zgromadź potrzebne do sporządzenia charakterystyki Ochockiego. a) odszukaj fragmenty opisujące wygląd bohatera, jego wykształcenie, zachowanie, marzenia oraz wartości, którymi się kieruje w…

ewa

Ułóż tajemnicze zaklęcie dzięki któremu czary zaczną działać. Może mieć formę wierszowaną.